? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Thursday, October 29, 2009

sambungan tugasan 3...

PENGGUNAAN TEKNIK PEMBELAJARAN KOOPERATIF (JINGSAW) DALAM KESUSASTERAAN BAHASA INGGERIS,SOURCES OF ENERGY(SUMBER-SUMBER TENAGA) DAN TOKOH ISLAM : IMAM MALIK RAHIMAHULLAH

Pernyataan masalah

 1. Adakah teknik ini dapat meningkatkan minat,motivasi dan penglibatan pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran
 2. Adakah teknik ini dapat meningkatkan kefahaman para pelajar
 3. Adakah teknik ini sesuai digunakan dalam proses pengajaran dan pembelajaran

Metodologi,seetting kajian dan sampel kajian

 1. Metodologi- Jenis kajian adalah kajian tindakan kolaboratif (jingsaw) yang menggunakan kaedah pemerhatian guru dan kajian soal selidik.Model yang digunakan adalah model Kemmis (Rancanagn,tindakan,pemerhatian dan refleksi)
 2. Setting kajian – Guru membuat pembahagian kumpulan mengikut kesesuaian.Pelajar kemudiannya diminta untuk menyempurnakan tugasan dalam kumpulan dan selepas itu pelajar akan melakukan sesi pembentangan dan perbincangan hasil dapatan yang telah pelajar perolehi.
 3. Sampel kajian – Melibatkan 109 orang pelajar tingkatan 1,2 dan 4 di SMK Jalan Reko.

Pengumpulan dan penganalisian data

 1. Pengumpulan data – Diperolehi daripada markah bagi tugasan peta minda ,kuiz dan juga soal selidik
 2. Penganalisian data – Soal selidik (80% pelajar bersetuju bahawa pembelajaran berbantukan pelajar boleh meningkatkan pemahaman terhadap sesuatu topik),pemerhatian guru (Pelajar lebih cenderung untuk menyelesaikan tugasan melalui perbincangan dengan rakan2 drpd merujuk kepada guru,keputusan penilaian(menyiapkan kerja dalam masa yang singkat)

Implikasi kajian

 1. Meningkatkan keberkesanan penyampain objektif pengajaran
 2. Meningkatkan motivasi pelajar
 3. Meningkatkan penglibatan pelajar sewakti sesi p&p

Apakah yang dipelajari dari kajian ini

 1. Dapat mengetahui proses-proses yang perlu dilakukan bagi menghasilkan kajian tindakan
 2. Dapat mengaplikasikan kaedah yang dikaji kerana ianya dapat meningkatkan motivasi pelajar.

0 comments: