? ??????????????????? ????Easy Install Instructions:???1. Copy the Code??2. Log in to your Blogger account
and go to "Manage Layout" from the Blogger Dashboard??3. Click on the "Edit HTML" tab.??4. Delete the code already in the "Edit Template" box and paste the new code in.??5. Click "S BLOGGER TEMPLATES AND TWITTER BACKGROUNDS ?

Saturday, November 21, 2009

Aktiviti 7 : Tugasan 4 - Mini KT

KELEMAHAN PENGAJARAN


Pengalaman secara individu

  • Pelajar tidak terdedah kepada pengalaman sebenar tentang isi pengajaran.
  • Oleh sebab itu,pelajar tidak dapat mengaplikasikan dalam situasi sebenar

Pengalaman dalam kumpulan

  • Pelajar hanya dapat memberi fokus hanya 20 minit pertama sesi pembelajaran sekiranya tiada aktiviti yang dilakukan
  • Pelajar tidak aktif dalam sesi pengajaran dan pembelajaran

Pengalaman dari kumpulan lain

  • Pelajar berasa bosan berada di kelas apabila pembelajaran hanya berpusatkan guru

Berdasarkan literature review (buku dan jurnal)

  • Setiap pendidik mestilah bertanggungjawab untuk memiliki dan mengekalkan keterampilan (competency) dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran dengan mengambil kira keperluan dan tahap pencapaian para pelajar (NCTM , 1980)

0 comments: